Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Jindřichův Hradec

Aktuálně

Kdo nemá svůj vlastní program a myšlenku, alespoň všechny pomluví.

Jak se pomalu blíží volby, tak se zvyšuje počet článků a vyjádření zástupců stran, co všechno ti zlí
sociální demokraté udělali špatně a jak škodí celé naší společnosti.
Protože jsem zvyklý přemýšlet i
nad kritikou, která by měla být pro každého jakousi zpětnou vazbou, snažím se z těchto článků
odstranit prostý populismus a pokusit se najít nějaké rozumné argumenty. I při dobré vůli je to těžké.
Je málo myšlenek, ale hodně pomluv.
 
Já jsem naopak hrdý na to, že jsme některé věci udělali zásadně jinak, než si připravovali naši
předchůdci. Náprava škod poloraného kapitalismu byla v některých případech tzv. na poslední chvíli.
Záchrana nemocnic před divokou privatizací přivedla Jihočeské zdravotnictví do stavu, který nám
zbytek republiky závidí. Ústřední heslo ČSSD pro volby: „Lidé si zasluhují jistoty, “ vyjadřuje vztah
ČSSD vůči většinové společnosti. Jako příklad lze uvést „ Nejnižší nezaměstnanost od roku 2008,
pravidelné zvyšování minimální mzdy, úpravy důchodů, platů zaměstnanců školství a veřejného
sektoru, návrat sociálního zabezpečení před brutální antisociální reformu, systémová podpora
sportu, seriózní spolupráce s podnikatelským prostředím a mnohé další.
 
Jihočeský kraj patří mezi nejkrásnější kouty naší republiky a my máme zájem nadále pracovat na tom,
aby byl nejen krásný, ale aby se nám v něm zejména dobře žilo. A jsem přesvědčený, že se nemáme
za co stydět. Náš kraj se za poslední léta rozvíjí a chtěli bychom pokračovat v rozdělané práci.
 
Hlavním úkolem, který je pro nás absolutní prioritou je zajištění bezpečnosti každého občana
Jihočeského kraje. Jihočeský kraj musí zůstat bezpečný. Podpora sborů profesionálních a
dobrovolných hasičů, investice do Jihočeské záchranné služby přímo ovlivníme a zajistíme další
rozvoj. Koordinace a spolupráce s ostatními složkami Integrovaného záchranného systému a
dobrovolnických organizací jsou pak dalším nezbytným opatřením, které pomůže zajistit Jihočechům
bezpečnost.
 
Kvalita Jihočeských silnic je nezpochybnitelná a patří rovněž mezi nejlepší v republice. Investice kraje
do dopravní infrastruktury se vyplatily. Připravujeme masivní programy pro podporu slev jízdného
žáků a seniorů, rozšíření integrovaného dopravního spojení, které zejména žákům a seniorům zlevní
cestování a usnadní dopravní spojení pro všechny.
 
Jihočeské zdravotnictví je nezpochybnitelně na špičce a my se v jeho rozvoji nechceme zastavit. Další
rozvoj a vybavení našich nemocnic, grantové programy pro podporu lékařů v malých obcích a
vzdělávání sester formou stipendijních programů budou jednou výkladní skříní našeho programu.
Přínosné pro všechny může být i další rozvoj přeshraniční spolupráce.
 
Sociální programy pro seniory a podpora mladých rodin, rozšiřování počtů míst ve školkách a rozvoj
školství bude určitě pokračovat.
 
Otevřeně a jasně se snažíme formulovat naši nabídku pro další volební období. Komu není rozvoj
našeho krásného Jihočeského kraje lhostejný, tak by měl dobře zvážit, co by si přál. K tomu bude ale
také potřebné, aby k volbám začátkem října přišel a vyjádřil tak svůj názor.
 
Děkujeme za podporu