Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Jindřichův Hradec

Aktuálně

Komunální politici a volby do krajského zastupitelstva

Každý, kdo se bude rozhodovat, komu dá svůj hlas při volbách do krajského zastupitelstva, bude také zvažovat, zda navržení kandidáti jednotlivých stran jsou schopni dobře spravovat věci veřejné a zda k tomu mají navržení kandidáti dostatečnou kvalifikaci. Nikdo zatím sice nedokázal přesně definovat, co to ta správná kvalifikace je, ale jedno ze zásadních kritérií lze použít. Zkušenost z komunální politiky při řešení problémů měst a obcí.

Sociální demokraté při zpracování návrhu své kandidátky na tyto zkušenosti vsadili a při porovnání s ostatními kraji, ale i s kandidátkami podanými v Jihočeském kraji, dosáhli významného podílu komunálních politiků (starostů a místostarostů). Z 55 členné kandidátky 20 starostů a místostarostů vykonává v současné době funkce ve městech a obcích Jihočeského kraje. To je pro potřeby statistiky 36,3 % z celkového počtu navržené kandidátky. Pokud bychom k tomu připočítali další 3 ze současného vedení kraje, kteří mají dlouholeté zkušenosti ze starostování, tak se tento podíl zvýší dokonce na 41,8 %. Dále jsem již nezkoumal, kolik dalších kandidátů pracuje ve městech a obcích jako neuvolnění radní, nebo členové zastupitelstev, ale to číslo by bylo také jistě zajímavé. Vím, že čísla jsou jen statistické údaje, ale v tomto případě svědčí o zkušenostech a připravenosti navržených kandidátů realizovat program ČSSD a dobře se starat o rozvoj Jihočeského kraje.

Staré známé přísloví sice říká, že slibem neurazíš, ale ani při konfrontaci skutečnosti s programem před posledními volbami se nemáme za co stydět a každý si může překontrolovat, že většina bodů našeho programu byla splněna. To samé jsme při sestavování programu pro tyto volby v roce 2016 měli neustále na paměti. Pojmenovat konkrétní oblasti a body, které budou nejen realizovatelné, ale které si bude moci každý obyvatel Jihočeského kraje ověřit. To bylo naší prioritou. Je samozřejmé, že programy jednotlivých stran se po volbách vždy musí včlenit do případné koaliční smlouvy, ale ani tento krok náš program nenaruší, protože v něm máme body, které jsou přijatelné pro každého rozumně uvažujícího a slušného obyvatele jižních Čech.

Hlavní moto našeho programu „Bezpečný domov“, zahrnuje nejen ryze aktuální opatření v bezpečnostní oblasti, ale chápeme jej podstatně šířeji. Začlenili jsme do něj i kvalitu života v oblasti sociální a zdravotnictví. Programy v oblasti školství, sportu, dopravy, cestovního ruchu a podpory podnikání jsou kapitoly, které mají jednoznačně rozvojové prvky a právě ve spolupráci s vedením měst a obcí je budeme moci úspěšně plnit.

Věřím, že občané Jihočeského kraje nedají při svém rozhodování na populistické a nerealizovatelné sliby, že posoudí, jak současné vedení kraje plnilo své minulé sliby a rozhodne se pro konkrétní a hodnotitelný program, který je zaměřen na další rozvoj našeho krásného kraje. Přijďte nás ve dnech 7. a 8. října podpořit.