Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Jindřichův Hradec

Aktuálně

Výsledky nominací z krajských konferencí

Níže naleznete výsledky nominací z probíhajících krajských konferencí.

Na sobotní krajské konferenci v Jihočeském kraji byli do vedení strany nominováni: Jako první místopředseda byl navržen Jeroným Tejc a na posty místopředsedů Lenka Teska Arnoštová, Jan Birke, Petr Dolínek, Jan Hamáček a Lubomír Zaorálek.

Nominace na krajské konferenci v Olomouckém kraji získali: předseda – Bohuslav Sobotka, první místopředseda Milan Chovanec, místopředsedové – Jan Birke, Petr Dolínek, Lubomír Zaorálek, Jan Hamáček, Michaela Marksová a Lenka Teska Arnoštová.

Na krajské konferenci v Jihomoravském kraji členové ČSSD nominovali na post předsedy Bohuslava Sobotku, jako statutárního místopředsedu Jeronýma Tejce a jako místopředsedu Petra Dolínka.

Výsledky nominací z krajské konference kraje Vysočina: post předsedy Bohuslav Sobotka, místopředsedové Jan Birke a Jan Hamáček.

V sobotu 14. ledna se konala nominační krajská konference v Plzeňském kraji. Jako předseda byl navržen Bohuslav Sobotka, statutární místopředseda Milan Chovanec. Další místopředsedové byli zvoleni: Lubomír Zaorálek, Jan Hamáček, Michaela Marksová, Petr Dolínek a Jan Birke.

Ve čtvrtek 12. ledna 2017 proběhla Krajská konference ČSSD Libereckého kraje. Delegáti Krajské konference svým hlasováním podpořili pro březnový celostátní Sjezd ČSSD také kandidaturu Bohuslava Sobotky na pozici předsedy ČSSD, Milana Chovance, Jeronýma Tejce, Lenky Tesky Arnoštové, Michaely Marksové a Petra Dolínka na místopředsedy ČSSD. Do předsednictva ČSSD byl za Liberecký kraj zvolen Pavel Svoboda, který v současné době zastává funkci náměstka hejtmana Libereckého kraje pověřeného řízením resortu sociálních věcí.

V sobotu 17. 12. proběhly dvě krajské konference ČSSD. Ve Středočesekém kraji získal nominaci na post předsedy Bohuslav Sobotka a nominaci na prvního místopředsedu získal Milan Chovanec. Na další místopředsedy byli nominováni Jan Hamáček, Lubomír Zaorálek a Jan Birke. Z krajské konference v Ústeckém kraji vzešli tito kandidáti: předseda – Bohuslav Sobotka, první místopředseda – Milnan Chovanec a místopředseda Jaroslav Foldyna.

Ve čtvrtek 8. prosince proběhla nominační krajská konference v Praze. Na předsedu byl navržen Bohuslav Sobotka. Na post prvního místopředsedy získal nominaci Milan Chovanec a na další místopředsedy byli nomineváni Lenka Teska Arnoštová, Michaela Marksová, Petr Dolínek a Lubomír Zaorálek.

3.12.2016 probíhala krajská konference v Karlových Varech. Na post předsedy byl nominován současný předseda ČSSD Bohuslav Sobotka a na pozici prvního místopředsedy získal nominaci Milan Chovanec. Nominanti na místopředsedy byli zvoleni: Jan Birke, Jan Hamáček, Martin Starec, Michaela Marksová a Lenka Teska Arnoštová.

V neděli 27. listopadu se konala krajská nominační konference ve Zlíně, kde byli zvoleni tito kandidáti: předseda – Bohuslav Sobotka, 1.místopředseda – Milan Chovanec a další místopředsedové – Michaela Marksová, Lenka Teska Arnoštová, Lubomír Zaorálek a Martin Starec.

Z konference v Hradci Králové vzešli tito nominanti: předseda – Bohuslav Sobotka, statutární místopředseda – Milan Chovanec. Další místopředsedové – Jan Hamáček, Jan Birke, Lubomír Zaorálek, Lenka Teska Arnoštova a Michaela Marksová

Zde jsou výsledky z krajské konference v Pardubicích. Nominace získali: předseda – Bohuslav Sobotka, první místopředseda – Milan Chovanec. Řadoví místopředsedové – Lenka Teska Arnoštová, Michaela Marksová, Martin Starec a Lubomír Zaorálek.