Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Jindřichův Hradec

Aktuálně

Shrnutí volebního období - 1.část

Vážení přátelé a spoluobčané. Blíží se konec 4-letého volebního období a tak bychom pro vás rádi zhodnotili, jak stávající radnice pod vedením Stanislava Mrvky (ČSSD) a Rady nejen pracovala, ale hlavě jak jsme společně dokázali splnit plán, který byl před tímto obdobím propagován a slíben.

Během letních dní vám přineseme několik článků, kde bude toto zhodnocení více rozepsáno. Dnes pouze pro zopakování napíšeme, co jsme vlastně slíbili a na kolik procent komplexně držíme svá slova.

Předvolební leták v roce 2014 měl celkem 10 bodů. Obsahoval tyto oblasti:

1) Přátelská a profesionální radnice

2) Doprava

3) Rozumné investice

4) Rozvoj města

5) Cestovní ruch

6) Školství a sport

7) Rozpočet a hospodaření ve městě

8) Životní prostředí

9) Oblast sociální péče

10) Bezpečnost

S potěšením již můžeme říci, že už nyní s vaší podporou máme splněno 92% všech bodů. Pravda, že některé se budou teprve v letošním roce provádět.

Například z bodu Doprava se letos v 8 měsíci zahájí výstavba parkoviště u polikliniky , v bodě Rozumné investice je na říjen letošního roku naplánováno započetí prací na kanalizaci v Děbolíně, na kterou místní již určitě netrpělivě čekají. Také se letos na podzim začne zpracovávat projektová dokumentace pro kanalizace v místních částech Políkno a Horní Žďár.

Jako velice zásadní krok můžeme s potěšením říci, že bylo konečně zahájeno vytvoření průmyslové zóny našeho města. Konečně se podařilo vykoupit některé pozemky pro možnou výstavbu. Takže po velkých dotazech na tuto oblast můžeme říci, že se posouváme pozitivním směrem. Vše co se bude týkat tohoto bodu, upřesníme blíže v článku ohledně Rozvoje města, jak bylo uvedeno na začátku.

V oblasti Cestovního ruchu v tomto roce, v měsíci listopadu bude zahájena výstava parkoviště pro obytné automobily v Denisově ulici.

Školství a sport čeká v tomto roce a to již v tomto měsíci rozšíření spolupráce místních firem se základními školami v rámci podpory technického vzdělávání a rozvoje učňovského školství. Tento bod bude plněn společně s hospodářskou komorou.

Nesplněných 8% bodů samozřejmě neupadne v zapomnění, ale bude přeneseno do dalšího volebního období. Mezi ně se počítá zejména rekonstrukce KD Střelnice a vybudování dráhy pro in-line bruslení. Na tuto dráhu je již zpracován projekt. Zbývá tedy pro výstavbu dokončit výkup pozemků a akci zařadit do finančního rozpočtu města. Stejně tak další etapy rekonstrukcí ulic Václavská a U Nemocnice.

V dalším článku tedy přineseme konkrétní rozbor splněných cílů tak, abyste si mohli sami udělat závěr, jak se nám daří zvelebovat město a napomáhat k jeho úspěšnému rozvoji.

Během letních dní také přineseme nový leták, ve kterém bychom vám rádi představili nástřel dalších bodů, na kterých nynější radnice a její vedení má v plánu za vaší podpory v dalším volebním období pracovat.

Petr Spatzierer