Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Jindřichův Hradec

Aktuálně

Shrnutí volebního období - 3.část

Vážení přátelé a spoluobčané. V dnešním druhém přehledu splněných cílů, které jsme avizovali před volbami v roce 2014, se podíváme na další body.

Rozvoj města:

Plnění bodů strategického plánu rozvoje města. Tento plán se vytváří jako dlouhodobý na dané období (momentálně je vytvořen na období 2015 – 2020). Jeho přesné znění a body jsou veřejně přístupné na stránkách města. Pokud bychom se zabývali zde jejím přesným zněním a podrobným rozepsáním, vydal by text na dalších 5 článků. Můžeme ale zmínit, alespoň základní body, které jsou splněné nebo se plní. Například rozvoj infrastruktury, podpora podnikání a cestovního ruchu, podpora sociální oblasti nebo i udržování ochrany životního prostředí (práce s komunálním odpadem apod.)

Během minulých 4 let se provedla rekonstrukce památníku 1. – 3. odboje, který je umístěn v Mertových sadech.

Vytvoření průmyslové zóny je běh na delší trať, ale i tak se nám daří tento bod plnit. Důkazem je např. získání pozemků pro vybudování průmyslové zóny, které jsou základem pro další rozvoj. Připravuje se výstavba obchodní a průmyslové zóny soukromým subjektem za spolupráce města. Dále jsou připraveny další 3 projekty na výstavbu obchodních center.

Podařilo se opravit a zvelebit nejstarší hřbitov v našem městě – hřbitov u sv. Václava. Ten po dlouhá léta zarůstal a nyní je konečně opět přístupný a ve stavu, kdy se nemusí návštěvníci prodírat houštím a trním.

V našem městě je dost vlastníků nemovitostí, které jsou památkově chráněné a tak město podporuje jejich údržbu a opravy nemalými příspěvky. Rovněž pro tyto vlastníky pomáháme získat státní příspěvky, na které by nikdy bez našeho přispění nedosáhli.

Byla velká podpora v rozvoji sídlišť a místních částí, co se týká oprav komunikací, nových parkovišť nebo i vytvoření dětských a workoutových hřišť.

Také se připravují pozemky pro další možnou novou zástavbu. Např. v ulici Rezkova na konci města.

Cestovní ruch:

Jak už jsme psali v minulém článku, neustále probíhalo rozšiřování cyklostezek a jejich značení, aby bylo příjemnější pro turisty poznávat krásy našeho města a okolí.

Probíhají akce i mimo hlavní turistickou sezónu, které tak částečně zajišťují návštěvnost turistů i mimo sezónu. Tyto akce jsou vždy vypsány v přehledu akcí na daný rok. A to jak v tištěné formě, tak i uvedením na internetových stránkách města.

Tento rok započíná vybudování parkoviště pro obytné automobily v Denisově ulici.

Školství a sport:

Jak jsme slíbili, tak město odkoupilo od Slovanu sportoviště a připravuje zahájit jejich rekonstrukci tak, aby mohly splňovat veškeré požadavky a nároky sportovců a také jiné volnočasové aktivity. Taktéž jak už bylo zmíněno výše, probíhá budování fitness parků a workoutových hřišť (např. v Husových sadech pod gymnáziem).

Veškerá podpora sportu pro mládež i dospělé je nyní velice průhledná a veřejně přístupná na stránkách města. Zvláště co se týká dotací, které jsou pečlivě rozdělovány finančním výborem, tak aby měla co největší smysl.

Školy a školky jsou průběžně modernizovány a opravovány a splňují tak moderní kritéria pro rozvoj školství a výuky žáků.

Město neustále svými aktivitami podporuje zájmové a umělecké oblasti, aby děti a žáci se mohli zapojit do dění města. Tyto aktivity jsou také vypsány v přehledu akcí na daný rok, jak již bylo zmíněno v předešlém odstavci.

V dalším článku se podíváme na poslední čtyři body našeho předvolebního letáku z roku 2014, které obsahují Rozpočet a hospodaření ve městě, Životní prostředí, Oblast sociální péče a Bezpečnost.

Petr Spatzierer