Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Jindřichův Hradec

Aktuálně

Pojďme k volbám – díl třetí

Tak už se nám i ve městě naplno rozběhla předvolební propagace. Je to vidět na každém kroku. V novinách i na sociálních sítích. To je určitě v pořádku a dovolil bych si použít nesmrtelný citát z filmové klasiky: „Tak je to spravné, tak to ma byť".

Občan má mít dostatek informací, než se bude rozhodovat, komu svůj hlas ve volbách svěří. Musí mít také dostatek času, aby si jednotlivé sliby prostudoval, posoudil jejich reálnost, nebo pravdivost a pak se mohl také rozhodnout. Je ale spousta voličů, kteří se budou rozhodovat na poslední chvíli. Programy zásadně nečtou a rozhodnou se podle momentální nálady, nebo dlouhodobé spokojenosti. I tato forma je jeho právo. Nejhorší forma je ta, že k volbám nepřijde. 

Nedávno jsem odpovídal na otázku, proč si myslím, že by měl občan volit zrovna nás. Bylo velmi složité, jednou větou odpovědět na tak široké spektrum důvodů. Napsat krátce věci, které by nezněly jako chvástání, nenapsat nesplnitelné, nepravdivé, ale tak, aby každý pochopil, že to bereme jako slib, který budeme chtít co nejlépe splnit.


Tomuto odpovídá i naše ústřední heslo: „Držíme nastoupený směr". Chceme tím vyjádřit, že to co napíšeme, splníme. V prvním období našeho působení na radnici jsme splnili více jak 75 % bodů našeho programu. Ve druhém období jsme se již přehoupli přes 85 % a pokud nám voliči umožní pokračovat, chtěli bychom se dostat přes 90 %. Aby naše sliby byly kontrolovatelné, snažíme se je formulovat krátce a jasně. Volič nemá chuť číst složité traktáty, ale slyší na krátká a jasná sdělení. Volební program není slohová práce.


Po zkušenostech z minulých volebních období také poctivě upozorňujeme, že se nejedná o žádný uzavřený dokument a že každý rok do něj přibývají další body. Doplňují se aktivity, které sebou průběžně přinese život ve městě, anebo které umožní různé dotační programy. Nepíšeme do programu věci, které jsou již vyřešené, nebo jsou v řešení.


Náš program je nejen ekonomicky prorůstový, ale také sociální a financovatelný. Neslibujeme nic, na co nemáme finanční prostředky, bereme zásadně v úvahu sociální rozměr a snažíme se jít do většinové shody. To s sebou v průběhu volebního období někdy také přinese nespokojenost jednotlivců, nebo malých skupin. Občas prostě nemůžete vyjít vstříc všem, ale musíte rozhodnout i o nepopulárních věcech. Ale to jsou zásady demokratického rozhodování.


Jednou z důležitých oblastí, která není v našem programu uvedena, je spolupráce s Jihočeským krajem a jednotlivými orgány státní správy. Ono se to tam nedá úplně jasně napsat, ale tato součinnost zásadním způsobem ovlivňuje život ve městě. Spolupráce s krajem je vidět na každém kroku – nebývalý rozvoj nemocnice, kvalitní silnice, dobré sociální služby a mnoho dalších konkrétních kroků. Co se týká spolupráce s jednotlivými ministerstvy, tak je nutné být stále v obraze, být neustále on-line, zajímat se, jezdit, číst, osobně jednat, dělat recenze oběžníků atd. Je to jednoduché. Pokud se nezajímáte, nic nepřijde samo. Nesmíte prostě čekat, sedět a koukat na svůj volný čas. Musíte být trvale k dispozici a odpracovat si to. Samozřejmě je nutné dát také prostor schopným lidem na úřadě, kteří jsou potom těmi, kdo zpracují a připraví jednotlivé programy a promění je v konkrétní příspěvky. Využívat dotační programy je potřeba, pokud je to pro město výhodné. Často slýcháme, že dotace se mají plošně odmítat. Nemyslím, že je to úplně nejchytřejší. Dotace nejsou jenom příspěvky na investice, ale také na sociální práci, zaměstnanost, zlepšení životního prostředí a mnohé další. Bez nich bychom si některé potřebné aktivity nikdy nemohli dovolit.

Držíme slovo, umíme věci zorganizovat, poctivost je naše cesta. Nebereme se příliš vážně, rozumíme humoru a chceme pohodové město bez zloby a nenávisti