Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Jindřichův Hradec

Aktuálně

Pojďme k volbám –díl druhý

V minulém článku jsem čtenáře seznámil s některými svými názory na komunální politiku. Musím se přiznat, že mě moc netěší, že se moje předpovědi o neseriózních slibech začaly naplňovat.

Ale jak jsem slíbil, budu se snažit hledět si svého a neshazovat program a osobnosti soupeřů komunálních voleb. Přesto mi nedá, abych alespoň obecně některé tzv. sliby nepřipomněl a pomohl tak voličům se správně rozhodnout, až půjdou k volbám.


Dle známého českého pořekadla: „Slibem neurazíš“ a „ Nikdo ti nesplní to, co ti já dokážu slíbit“, se objevují nápady, které nelze kompetenčně, ani organizačně splnit. Sliby, co všechno bude „zadara“ bez jakýchkoli ekonomických kalkulací, bez toho, abych řekl na úkor jaké části kapitoly rozpočtu to zrealizuji jsou falešné. A nebo jen budeme projídat uspořené prostředky? Pevně věřím, že si těchto úletů voliči všimnou a ujasní si, jak moc opravdové sliby to jsou. Také mě při této příležitosti napadá, zda by pro občany města nebylo nejlepší, dát dobré nápady na jednu hromadu a zbytečně nevymýšlet. Ale to jsem asi moc velký idealista. My nabízíme práci pro město bez osobních a postranních zájmů a na plný úvazek.


Naše ústřední moto: „Držíme nastoupený směr“ má své racionální jádro. Dáváme tím najevo, že je naším záměrem dál chránit zájmy většiny obyvatel proti zájmům kamarádíčků a preferovaných spolků. Není to vždy snadné, neboť se často zájem jednotlivce schová za vznešenou ideu, kvůli které jsou tito jednotlivci ochotni zblbnout i skupiny lidí, kteří pak vytváří společenský tlak na prosazení svých zájmů. Není vždy lehké tyto případy odhalit a mnohdy je třeba, aby zvolení zastupitelé projevili osobní statečnost a rozhodovali podle slibu, který skládali. Cituji: „ Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky.“ Jak krátký text , ale jak obsažný. Pokud jej má zastupitel plnit v celém rozsahu, je nezbytné, aby si především uvědomil co slibuje a pak podle tohoto slibu konal. Není to vždy jednoduché.


Proto se také snažíme neslibovat věci iluzorní, které sice krásně znějí, ale nic neříkají a nemají žádný obsah. V našem programu, který je sestaven v 9 bodech jasně, krátce a srozumitelně formulujeme to, co bychom chtěli udělat. Devítka je jakýsi symbol, že nezapomínáme i našich 9 místních částí. Není to dokument uzavřený, je možno jej v průběhu volebního období rozšiřovat, neboť se mění i vnější podmínky. Je potřeba si také uvědomit, že na realizaci některých záměrů je volební období krátké a je potřeba si pro jejich uskutečnění dlouhodobě připravovat podmínky. ( výstavba multifukčního sportovního zařízení, obchvatné komunikace, výrobní a obchodní zóny atd.) Máme výhodu, že máme na co navazovat. Trpělivě jsme v minulých obdobích podmínky připravovali, šetřili finanční prostředky a nyní můžeme většinu záměrů uskutečnit. A je na voličích, zda nám to umožní.

Nikdy jsme také o sobě netvrdili, že jsme nejšikovnější a nejchytřejší. Poctivě přiznáme, když se nám něco nepovede. Je to čestnější a lidé to pochopí. To se však nesmíte bát poskytovat všechny informace, nic netajit a být připraven spolupracovat. I soupeř může mít dobrý nápad, který prospěje všem. Tvrdohlavě trvat na svém názoru je krátkozraké a v komunální politice potřebujete nacházet potřebnou podporu. To znamená, že musíte ostatní přesvědčit o správnosti svého názoru, nebo prostě převzít názor ostatních, třeba i soupeřů, pokud je pro město výhodnější. Někdy je však problém, že se se správnost názoru projeví až v dlouhodobém horizontu.

Co se týká samotného volebního programu, tak bych si nedovolil říci, který z devíti bodů je nejzásadnější. Jsou důležité všechny a rovnoměrně pokrývají potřeby města. Školství je jednou z našich výkladních skříní, sociální služby a zdravotnictví na vysoké úrovni a v ostatních oblastech jsme se za poslední 2 volební období hodně posunuli. Naše návrhy v oblasti dopravy, investic, rozvoje a životního prostředí vycházejí z dlouhodobých strategických dokumentů i současných potřeb. Podmínky pro volný čas, kulturu jsou obsaženy v samostatných kapitolách a mají za úkol podpořit občanské aktivity, spolky i všechny kategorie obyvatel. Zodpovědné hospodaření, otevřená radnice a bezpečné město je náš cíl.

Nabízíme zkušenost, poctivost a zodpovědnost.