Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Jindřichův Hradec

Aktuálně

Proč si myslím, že právě já bych Vám mohl být v Senátu užitečným?

Vážené přítelkyně, vážení přátelé.
Vážení občané – voliči.

Kandiduji do Senátu Parlamentu České Republiky, za ČSSD. Chci se Vám představit, seznámit Vás, alespoň ve stručnosti, se svým volebním programem, poprosit Vás o podporu a pomoc ve volební kampani.


Jmenuji se Miloslav Procházka, jsem rodák z Českých Budějovic, členem ČSSD jsem od roku 2003. Jsem inženýr elektrotechniky, pracoval jsem v průmyslu, obchodu i školství. Nyní jsem již v důchodu. Byl jsem členem zastupitelstva Města České Budějovice, členem komise cestovního ruchu, v současné době jsem předsedou představenstva Dopravního podniku Města České Budějovice, jsem členem Komise pro průmysl a obchod při ÚVV ČSSD.

Proč si myslím, že právě já bych Vám mohl být v Senátu užitečným?


Práce senátora je především práce na zákonech. Zákony jsou mantinely našeho života a měly by naší činnost vymezovat, ne omezovat. Mám zkušenosti z práce v průmyslu, obchodu, školství, v dopravě, ale i družstevní výstavbě. Za roky práce v zahraničním obchodě jsem se naučil trpělivému studiu zákonů a předpisů. Chtěl bych přispět k tomu, aby naše zákony byly dobré, systémově provázané, jasné a srozumitelné. Je řada zákonů technické povahy, důležitých zákonů. Stavební zákon,
Horní zákon, Vodní zákon, Zákon o hospodaření s energií a další. Práce na takovýchto zákonech vyžaduje spolupráci právníků s technicky zaměřenými specialisty.
Bezpečí a jistoty – hlavní priorita mé kampaně.
Podpořím zákony zajišťující bezpečnost v naší zemi. Nejen bezpečí na ulicích, ale i bezpečnost energetickou a potravinovou. Ochranu půdy, lesů, vodních zdrojů. Ochranu životního prostředí. 

Důchodci, jsem jedním z Vás. Nemáte odbory, které by hájily Vaše zájmy. Tím spíše potřebujete zastání v Parlamentu. Budu hájit Vaše zájmy. Lidé, kteří celý život pracovali, si zaslouží jistoty v době, kdy už budou odkázáni na důchod.


Podnikatelé, živnostníci, farmáři, na Vás leží největší tíha odpovědnosti za prosperitu naší země.


Politici slibují zvyšování mezd, zvyšování a valorizaci důchodů, více prostředků pro školství, zdravotnictví, státní správu, podporu sportu a další. To vše ale vyžaduje zdroje. Finanční prostředky. Česká ekonomika má – především díky Vám – dobrý potenciál, dobré výsledky. Ale bez aktivní podpory státu se to v budoucnu neobejde.


Stručně shrnuto - klíčovou roli pro další úspěšný rozvoj české ekonomiky hrají dva faktory:
- dostatek kvalifikovaných pracovních sil
- dostatek elektrické energie


A zabezpečit to, to je úloha státu. Stát odpovídá za školství, za jeho strukturu, za podporu oborů, které náš průmysl, naše hospodářství, potřebuje. Stát je odpovědný i za energetickou politiku. V Komisi pro průmysl a obchod při ÚVV ČSSD se průběžně zabýváme jak problematikou energetiky, tak problematikou školství a přípravy technicky vzdělaných odborníků. Těmito otázkami bych se intenzivně zabýval i jako senátor.

Bydlení - pro mnoho lidí se stává těžko dostupným. Nájmy jsou mnohdy tak vysoké, že pohltí podstatnou část příjmů. A připravované změny v hypotékách pro mnohé ztíží možnosti koupě domu či bytu.

Družstevní bytová výstavba – to je řešení, které propaguji a podporuji.

Stavěl jsem družstevní byt, stavěl jsem garáže, pracoval jsem na Akci Z. Mám osobní zkušenosti, vím, že to jde. Co by jednotlivec nezvládl, na co by nezískal prostředky, to může zvládnout kolektiv lidí, sdružených do stavebního družstva. Zvládli jsme to my, dříve narození, zvládnou to mladí lidé i dnes. Bez podpory státu se to ale neobejde, stejně jako v době, kdy jsme stavěli my.

Doprava - nesporně významné téma. Pracuji již více let v orgánech Dopravním podniku Města Českých Budějovic. Městskou hromadnou dopravu a veřejnou dopravu všeobecně propaguji a podporuji. Jednak je to významný ekologický faktor, jednak to znamená odlehčení v dopravě ve městech. A jako sociální demokrat samozřejmě vyzdvihuji sociální aspekt veřejné dopravy. A princip solidarity. Děti, žáci, studenti, maminky s kočárky, ti všichni jezdí za velice nízké jízdné nebo zdarma. Rovněž pro seniory se snížil věkový limit pro dopravu zdarma nebo za výrazně snížené jízdné.


Je toho mnoho, co je potřeba řešit. A je úkolem senátora přenášet podněty občanů na půdu Parlamentu, být v kontaktu s voliči, zabývat se jejich problémy. A to Vám mohu slíbit.

Prosím, podpořte mne, abych já mohl podpořit Vás.

Děkuji předem za Váš hlas ve volbách a podporu v kampani, nezklamu Vás.

S úctou
Ing. Miloslav Procházka, CSc. , v.r.
Váš kandidát do Senátu za volební obvod č. 14
Pokud Vás můj dopis (a přiložený volební leták) oslovil, prosím, pošlete je svým známým.
Kandiduji za ČSSD, ale budu hájit zájmy všech občanů.