Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Jindřichův Hradec

Aktuálně

A co když se v Hradci nedohodnou?

Povolební vyjednávání o koalicích byla včera dopoledne stále v patové situaci. Jaký je scénář pro případ, že se politici mezi sebou na ničem nesmluví?

Starosta Stanislav Mrvka (ČSSD) v úterý konkrétněji okomentoval vyjednávání. „Z titulu vítěze voleb jednáme se všemi stranami. Jedna věc, která mě na tom všem ale mrzí, je ta, že se setkávám s laxním chováním – s nedochvilností, s tím, že smluvené schůzky se ruší nebo se na ně nikdo nedostaví, s tím, že lidé neberou telefony,“ uvedl před polednem. Některé ze stran si podle jeho slov také kladly ultimáta, o kterých nehodlaly dále diskutovat a jednat, což ve vyjednávání poměrně logicky překáží.

Podle vedoucí odboru kanceláře starosty Jany Říhové musí být ustavující zasedání zastupitelstva svolané do 5. listopadu – tedy pokud do pátku 19. října nebude k soudu podán návrh na neplatnost voleb.

A co se stane, když ustavující zasedání zastupitelstva nebude svoláno ve stanovené lhůtě (tedy nejpozději do 5. listopadu, v případě Jindřichova Hradce se má konat ve středu 31. října)? Jana Říhová odpověděla: „Pokud nebude ve lhůtě svoláno, pak svolá ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva Ministerstvo vnitra.“

Ve hře je také varianta, že se první zastupitelstvo sice svolá, ale nezvolí orgány města a zastupitelé se rozejdou bez jakéhokoliv výsledku. „Zákon o obcích neupravuje speciální opatření pro takové situace. Uplatní se proto obecné pravidlo plynoucí ze zákona o obcích, podle něhož se zastupitelstvo schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Je nicméně vhodné, aby dosavadní starosta svolal další „běžné“ zasedání zastupitelstva obce k volbě orgánů vedení co nejdříve tak, aby obec mohla fungovat,“ vysvětlila.