Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Jindřichův Hradec

Názory a komentáře

Reforma ČSSD?

Velice dlouho jsem přemýšlel, jak by měla vypadat reforma sociální demokracie, aby přilákala nové voliče a to zejména mezi mladšími ročníky. Podrobně jsem studoval veškeré materiály, ve kterých jsou popsány cíle, hodnoty, princip a program ČSSD. Mohl bych k tomu říci jedno… Teoreticky je ve všech brožurách napsáno vše téměř perfektně. Myslím, že tedy není zrovna zásadně potřeba v tomto směru něco měnit.

Než přijdu k samotnému návrhu, co by bylo potřeba změnit u sociální demokracie, aby se stala volitelná i pro mladé a vzdělané lidi….rád bych nejprve zmínil trochu jinou a mnohem důležitější součást, která by měla být snad samozřejmá u všech lidí.

Tou je hlavně charakter. Základními vlastnostmi by měla být, úcta, respekt a čest. Pokud se podívám na rozkol, který byl u sociální demokracie ihned po volbách, tak jak má strana  vypadat v očích běžného člověka, když tyto základní vlastnosti nectí lidé ve straně mezi sebou. Jak člověk v běžném životě má pak věřit, že právě tito lidé povedou jeho život k lepším zítřkům, když se nedokáží domluvit ani mezi sebou a hlavně mít k sobě zmíněnou úctu a respekt. Toto vidím jako jeden z důvodů, proč volební výsledek byl takový, jaký byl.

On tento problém není, ale jen u lidí v politice. Podíváme-li se na stav a jednání mezi lidmi tak najdeme ty samé problémy. Mnoho lidí se odkazuje na politiky s tím, že když se krade a odklání v politice, tak oni to mohou dělat také. Náš soudní sytém je na tak špatné úrovni, že stejně nic nevyřeší a kolikrát se na tyto události ani nepřijde. Tedy proto nám tu velice dobře bují korupce a nedůvěra lidí ve spravedlivé řešení jakéhokoliv problému.

To vše má za následek velice nízkou morálku obyvatel vůči politikům, jelikož v mnoha případech tito nemají úctu a respekt k obyvatelům. Hlavní příčnou je praktické nevnímání obyvatel a nezájem o reálný stav života.

Dále se pak objevuje i úpadek charakteru u např. zaměstnavatelů. Tito po touze po penězích a moci, mnohdy vyplácí velice nízké mzdy, ze kterých lidé nemohou vyžít. Jednoduše řečeno nemají úctu a respekt k těm, kteří vlastně jim peníze vydělávají. Mluvil jsem o tomto stavu s majitelem firmy, který funguje v západní Evropě a ten zmínil, že pokud by se takto chovali zaměstnavatelé u nich k lidem, tak by velice brzy skončili.

Což nám vede v našem státě k častěji objevovanému pojmu „moderního otrokářství“. V mnoha případech se jedná o porušování zákoníku práce prakticky ve všech směrech – s důvodem a odkazem na špatný soudní systém a také kontroly, které nikdy na nic nepřijdou. S tím jsou dále spojené i daňové úniky. A takto bych mohl pokračovat dále.

Na druhou stranu respekt a úcta není ani ze strany zaměstnanců ke svým živitelům. Pracovní morálka je velice nízká, dochází k drobným krádežím a neplnění pracovních povinností.

Tedy stručně shrnuto, tyto charakterové vlastnosti nejsou na téměř žádné úrovni. Bohužel toto je nejvíce vnímáno od lidí právě u politiků, jelikož ti jsou nejvíce vidět a ti by měli být vzorem těchto vlastností. Z tohoto důvodu je pojem politik dnes vnímán nejhorším způsobem u vysokého procenta lidí. Což má za následek velice nízkou volební účast. A tedy i negativní náladu obyvatel a nedůvěru v lepší zítřky.

Tak jako zaměstnavatel by měl respektovat a mít úctu ke svým zaměstnancům, jelikož oni mu tvoří firmu, tak by politici měli mít respekt a úctu k obyvatelstvu, jelikož oni tvoří stát.

Podívejme se na nynější stav života běžného občana v nízké a střední třídě. Za běžný plat, který dnes lidé mají, pomalu neuživí sebe, natož celou rodinu. Což je vidět i v malé porodnosti, jelikož každý si spočítá, zda má na to, uživit rodinu. Mnoho lidí dnes nadává na neúměrné rozdělování sociálních dávek, kdy lidé nepracující mají téměř stejné peníze jako člověk co pracuje na 14-ti hodinových směnách. Toto pak velice negativně působí na myšlení člověka a volá po změně, která nepřichází.

Dostávám se tedy již ke změně, která by měla být hlavní v sociální demokracii. Je potřeba vrátit mezi lidi důvěru v politiky a získat tím opět punc a respekt k práci politiků. Jelikož na politicích, kteří jsou pod velkým drobnohledem běžného člověka, stojí váha spokojeného života obyčejných lidí.

Toto můžeme získat ale pouze tím, že začneme mít k lidem úctu a respekt. Začneme je více vnímat. Více naslouchat problémům, které je v reálném životě opravdu tíží. Které jsou globálně problémem celého státu. A tyto pak řešit.

Již dlouhá léta pracuji v obchodní sféře. Základem úspěšného obchodního procesu jsou dvě vlastnosti, která s tím co prodávám, nemají nic společného. Je to jednak lidské vnímání a pak zpětná vazba. Pokud můj zákazník nebo klient bude s mojí prací spokojen a to na základě otevřené komunikace, dá mi zpětnou vazbu a tím i podporu do dalších obchodů.

Zpětnou vazbou politika jsou volby. V tento moment lidé dávají najevo, jak jsou spokojeni s prací během volebního období nejen politika, ale celé vlády.

Jedná se tedy zde o mravenčí práci s lidmi. Pokud jim budeme pečlivě naslouchat a mít k nim již zmíněnou úctu a respekt, budeme aktivně reagovat na řešení potřeb těchto lidí, tak po 4 letech této mravenčí práce nám běžný člověk dá svou zpětnou vazbu u volební urny. A v takovém případě věřím tomu, že pokud se více otevřeme té lidské stránce a úspěšně budeme reagovat na globální problémy lidí v našem státě, tak volební výsledek bude daleko větší, než byl v minulých volbách. A tím spíš pokud chceme oslovit mladé lidi.

Ideálním negativním příkladem bych mohl zmínit minulou vládu. V roce 2012 na jaře proběhla veliká demonstrace za účasti cca 120 tisíc lidí na Václavském náměstí. Veliká nespokojenost s vedením a řešením situací běžného života. A co udělala tehdejší koalice? Ani se nad touto demonstrací nepozastavila. Těžce arogantně prakticky dala těmto lidem najevo, co si o nich myslí a jakou k nim chová úctu. Následně po pádu vlády v roce 2013 a předčasných volbách, toto dali voliči zcela jasně najevo. Tam byla přesně ta zmíněná zpětný vazba.

Osobně jsem byl na několika předvolebních kampaních sociální demokracie. V programu byla vždy po vystoupení uvedena debata s lidmi. Téměř vždy se stalo to, že po vystoupení se zástupci a kandidáti během pár minut sebrali, odešli a voliče nechali stát nebo sedět na místech prakticky bez jediné komunikace.

Dámy a pánové, přesně toto jsou první náznaky toho, abychom dopadli jako pravicové strany. S malou špetkou úcty k lidem jsme doufali, že nás zvolí. Nyní se to naštěstí povedlo. I když věřím, že díky tomu také byl volební výsledek takový, jaký byl.

Osobně jsem si za poslední týden udělal malý průzkum názoru lidí ve věku od 20 do 35 let na sociální demokracii a obecně na volby. Oslovil jsem cca 150 lidí. A přesně jsem viděl tu zpětnou vazbu mezi mladými. Více jak 60% mladých k volbám vůbec nechodí. Hlavním důvodem je stav, kdy nevěří ve změnu a to ať se k moci dostane kdokoliv. A je to způsobeno opět tím, že nikdo neřeší problémy lidí. Jediné co politici dokáží je slibovat. Nedůvěra je obrovská.

Dalších 20% mladých lidí nevolí ČSSD z důvodu právě velkých slibů, ale žádných skutků. Tím souvisí i negativní náhled na ČSSD kdy již mladí v minulosti vnímali kauzy a skandály a důsledky vlády pod taktovkou minulých koalic. Kdy minulé vedení strany mělo šanci se ukázat…ale nikdy nic neudělalo. Proto dnes mladí nevěří stávajícím stranám a raději volí nové, jelikož doufají, že nová strana a nová možnost konečně něco se situací v našem státě něco udělá. Toto bylo i vidět na volebním výsledku u strany ANO.

U mnoha dotázaných lidí vadí u ČSSD zásadní jev, který je v posledních letech velice vidět. Bohužel právě tento jev je v rozporu s programem sociální demokracie. Již jsem ho zmínil. Je to nepřiměřené rozdělování sociálních dávek a podpora lidí, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní a při tom jsou zdraví. Tuto situaci neřeší dlouhodobě žádná vláda. Lidé nepracující jsou na tom stejně jako lidé pracující. Pak nemají být občané naštvaní.

Tento problém vnímají hlavně mladí. Negativní názor lidí pak právě dopadá na jednotlivé vlády, které s tímto problémem nic nedělají. A je to opět způsobeno jen tím, že nikdo obyčejné lidi nevnímá, nenaslouchá jim a podobné problémy neřeší. Věřím tomu a znovu to zopakuji, že pokud se více otevřeme lidem a budeme vnímat jejich problémy, budeme sledovat reálný život nízké a střední třídy a následně na toto reagovat v průběhu volebního období…dáme tím najevo to, že tito lidé nám opravdu nejsou ukradení, že nejsme povýšení a arogantní a že k nim chováme již zmíněnou úctu a respekt. Pak se toto obrátí zpět k naší straně a tato dostane následně podporu při dalších volbách i od mladých lidí.

Můžu položit jednoduchý dotaz. Jaké procento politiků si skutečně popovídá o reálném životě s lidmi nízké a střední třídy? Kdo všechno ví, co opravdu trápí obyvatele našeho státu.

Jako příklad mohu uvést nízké platy, ale velmi vysoké ceny základních potřeb jako jsou třeba potraviny, kdy potraviny za své ceny jsou navíc velice nekvalitní. Proč se České republice nadává popelnice Evropy? To co se zde prodává, by v západních zemích ani nevystavili do regálů.

Velikým problémem je již zmíněné porušování zákoníku práce. Lidé pod výhružkou propuštění pracují přesčas, který jim v mnoha případech není ani proplacen a ani nijak nahrazen. Samozřejmě byrokraticky pro případné kontroly je vše v pořádku. Zmíním třeba případ, který osobně znám. Zaměstnanec odpracoval za měsíc 280 hodin, ale manažer mu vykázal pouze 180. Pokud se tento zaměstnanec ozval, dostal vyhubováno, že tolik hodin nemohl pracovat, je to hloupost a jestli se mu to nelíbí tak ať odejde. Přátelé taková je realita.

Jelikož vzrůstající nezaměstnanost je velkým problém a lidé tím pádem vidí, že sehnat práci je skutečně nadlidský problém, často raději mlčí a neodváží se vzpouzet tomuto systému. I proto jsou lidé schopni pracovat za minimální mzdy. Čímž mají následně velký problém se uživit.

Dále třeba problém živobytí svobodné matky na mateřské, a takto bych mohl pokračovat dál a dál.

S kolika lidmi se někdo o těchto problémech baví a kdo toto řeší? Toto lidé vnímají nejvíce.

Proto teda opakuji…nemusíme nijak zásadně měnit program, hodnoty nebo princip sociální demokracie. Změna musí být hlavně v lidech… V nás….

Naslouchejme občanům, vnímejme je, otevřme se jim a řešme s nimi zásadní problémy. Pokud takto budeme postupovat a jednat…. Pak nám to přinese lepší volební výsledky.

Na závěr bych pro zamyšlení rád položil základní otázku. Jde nám především o lidi nebo o peníze?