Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Jindřichův Hradec

Názory a komentáře

Na dveře Evropy klepe Islám.

On neklepe, ale buší a mnohde je beranidlem již prorazil. Evropa je zaskočena. S něčím takovým ani v nejhorších snech nepočítala. Doposud bylo pro ni důležitější řešit problémy se žárovkami, výkonem vysavačů, anebo velikostí a zahnutím okurek.

Ale problémy s imigranty a přistěhovalci v novém miléniu postupně narůstaly. Vybíjely se především v pouličních nepokojích hlavně ve Francii, ale i ve Velké Británii, Německu a Holandsku. Oblíbeným vysvětlením byla především koloniální minulost těchto zemí a s ní související vyšší zastoupení obyvatel bývalých kolonií v místní populaci. V případě Německa to byla poválečná potřeba pracovních sil, které získalo především v Turecku. Bohužel nikdo tyto nepokoje nebral jako vážné varování, že může přijít něco daleko horšího.

Současná migrační vlna dokázala Evropany rozdělit na minimálně dva tábory. Ten první zaujímá slepě humánní stanovisko, že běžencům jsme v rámci své kultury povinni pomáhat. Podporu tohoto přístupu hledají nejenom v humánním pohledu na věc a ve snaze vyvolat soucit v nejširší veřejnosti, ale hlásají i ekonomické argumenty. Tím nejsilnějším je stárnutí evropské populace a migrační vlna ji má omladit, aby měl kdo vydělávat na naše důchody. Tato teorie má ale podstatnou chybu. Jsme v období, kdy velká část naší populace je nezaměstnaná. Jenom v ČR počet nezaměstnaných dlouhodobě v přepočtu převyšuje počet nezaměstnaných z roku 1933, kdy vrcholila v celém světě Velká hospodářská krize. A v této situaci se do Evropy řítí mnohomilionová migrační vlna lidí, kteří z velké části postrádají jakoukoliv kvalifikaci, aby svojí zaměstnaností zachránili evropské sociální rozpočty. Pokud by tito lidé našli uplatnění na evropském trhu práce – o čemž silně pochybuji – myslím, že přednost by měli mít v zájmu udržení EU domácí nezaměstnaní. Ve skutečnosti migranti pouze posílí armádu nezaměstnaných a více zatíží sociální systém. Zde jednoznačně souhlasím s názorem, že migrační vlna neposílí sociální stát, ale v krátké době jej vyčerpá a zničí.

Druhý tábor silně vnímá všechna možná rizika související s migrační vlnou. A to nejenom ekonomická, zdravotní, kulturní, ale především bezpečnostní. Bohužel máme svoje zkušenosti s takzvanými nepřizpůsobivými etniky, a není neoprávněná obava, že mnozí migranti tyto skupiny obyvatel rozšíří. Masovou migraci do Evropy je nutné vnímat jako nebezpečí pro evropský styl života a evropskou kulturu. Proto je nutné slepě nepřijímat všechny utečence a provádět přísný výběr. Pomoc je třeba do regionů, odkud migranti přichází, aby zůstali doma a aktivně se podíleli na přeměně svých domovů.

Slyšel jsem v této době hodně přirovnání této masové migrace k historickým událostem. Podle mě jakékoli přirovnání méně či více pokulhává. Je ale jedno, které mi připadá nevýstižnější, a tím je kolonizace Ameriky. Kolonisté první vlny byli rovněž z velké části uprchlíci. Prchali z Evropy do Nového světa z důvodů náboženského pronásledování, před válkou i z politických důvodů. Samozřejmě nezanedbatelnou část tvořily i kriminální živly. Prchali za vidinou lepšího života, svobody a bohatství. Původní obyvatelstvo Ameriky se k vlně migrantů stavělo rovněž rozpolceně. Někteří je vítali, jiní je chtěli pobít. Teprve čas však ukázal, že z pohledu původních obyvatel obrana vlastního teritoria byl správný přístup. Bohužel stále nabývám větší obavy, abychom nedopadli v Evropě jako indiáni v Americe.