Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Jindřichův Hradec

Názory a komentáře

Štvanice na prezidenta pokračuje

Jsou to téměř čtyři roky, co jsme si demokraticky zvolili prezidenta. Vítězství Miloše Zemana nad protikandidátem nebylo drtivé, ale nebylo těsné a zpochybnitelné. První náš prezident zvolený přímou volbou není určitě bez chyb, ale po celou dobu si udržuje  odporu veřejnosti odpovídající minimálně výsledkům prezidentských voleb.

Bohužel po celou dobu jeho funkčního období se poražená strana nedokázala vyrovnat se svojí porážkou a vede permanentní mediální útoky na jeho osobu i na jeho podporovatele. Není bez vypovídací hodnoty o těchto lidech, že jejich útoky kulminují v období státního svátku vzniku samostatného Československa.

Letos se velmi dobrou záminkou stala kauza návštěvy tibetského dalajlámy a neudělení státního vyznamenání příbuznému ministra kultury. Před momentem jsem viděl ve večerních zprávách na TV NOVA rozhovor s panem Bradym po jeho příletu na Havlovo letiště v Praze. Tady řekl, že byl telefonicky pozván na předání státního vyznamenání, dostal telefonicky pokyny a bylo mu sděleno, že další pozvání nebude následovat. Tento postup mi připadá velmi nestandardní až diletantský a podezřelý. Rozhovor zahnal v mé mysli veškeré pochyby o konání prezidenta a Presidentské kanceláře a utvrdil mé podezření na snahu o vyvolání politické krize s cílem odstranění demokraticky zvolené hlavy státu ve stylu barevných revolucí.

Pan ministr Herman již několikrát svým jednáním poškodil zájmy státu za tichého souhlasu vlády. Jediný, kdo si dovolil vyjádřit nesouhlas a hájil zájmy státu, byl vždy jenom Hrad. Proto musí dojít k jeho vyřazení ze hry. Vzhledem k tomu, že pan prezident má stále silnou podporu obyvatel, je nutné jej v očích lidí náležitě očernit. A k tomu je nejlepší využít hru na lidskou strunu. Přece zrušení ocenění hrdiny holocaustu, protože jeho příbuzný přijal tibetského dalajlámu, je obrovským důkazem nelidskosti pana prezidenta. To přece musí zapůsobit na širokou občanskou základnu. Zvláště, když se informace budou mezi lidi promyšleně dávkovat formou různých prohlášení, která nelze ověřit, a budou široce podporována všemi sdělovacími prostředky. Všichni se budou snažit pana prezidenta vykreslit jako nelidskou zrůdu. Nikde nebude zdůrazněno, že státní vyznamenání uděluje nebo propůjčuje prezident republiky. Je to jeho ústavní právo a jenom on rozhoduje, zda vyznamenání bude nebo nebude uděleno. A hlavně, že svoje rozhodnutí nemusí nikomu zdůvodňovat.

Co je cílem snahy o odstranění prezidenta? V současné Evropě nejde vše, jak by si EU představovala. Je zde neposlušná skupina států V4 a tu je nutné přivést k poslušnosti. K rozbití jednotného postoje této skupiny je ideální naše republika. Lavírující vláda není překážkou, ale pevné postoje prezidenta jsou problémem. Proto je nutná jeho výměna za poslušnou loutku.

Co dodat závěrem? Jedná se o pečlivě připravenou akci organizované skupiny na odstranění demokraticky zvolené hlavy demokratického státu s cílem narušení integrity států V4. Je to ve světě osvědčený a v praxi ověřený scénář, ale pevně věřím, že u nás úspěšný nebude.