Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Jindřichův Hradec

Názory a komentáře

Slučování středních škol - nesnadný úděl pro všechny zúčastněné

Pokud budu parafrázovat Hamleta, tak slučovat nebo neslučovat – to je otázka. Pro kraj je odpověď jasná slučovat, protože to zabezpečí jeho úspory ve školství, má v úmyslu přestěhovat školy z budov, které nejsou v jeho vlastnictví do těch, které naopak v jeho vlastnictví jsou. Pro občany Jindřichova Hradce a přilehlého okolí je pochopení tohoto stavu složitější. Spousta občanů v Jindřichově Hradci absolvovala Obchodní akademii a má velmi silný citový vztah k této škole a dá se říct, že občané našeho města hodně lpí na tradičních symbolech.

Moje úvaha je o tom, jak neztratit důvěru lidí v ČSSD, neztratit své voliče v komunálních volbách na podzim, případně další voliče svým přístupem k tomuto ožehavému problému získat. Právě teď se zaměstnanci všech označených škol nachází v nejistotě. Bojí se o zaměstnání, i když se o propouštění oficiálně nemluví. V nejistotě jsou také rodiče stávajících a budoucích studentů, jejich rodiny, což je velká skupina lidí, kteří můžou přinést anebo vzít cenné body v již zmíněných komunálních volbách.

Zkušenosti z Pardubického kraje z konce roku 2013 a ledna 2014 nám ukazují, že slučování středních škol nelze vyřešit jednoduše. Doprovázejí ho protesty, demonstrace, sepisování petic. Ředitelé škol zjistili, že rozhodnutí náměstkyně hejtmana Jany Pernicové (ČSSD), které se vyčítá nedostatečný dialog s řediteli škol a také to, že při budování nové "strategie" nezve k debatě starosty dotčených měst nebo dokonce sdružení obcí, nemusejí brát zas až tak vážně, protože vše nakonec rozhodují jednání přímo s hejtmanem. Dopadlo to tak, že krajští politici přehodnotili všechny své plány, týkající se středních škol.

V Jindřichově Hradci se v současné době jedná o Obchodní akademii T. G. Masaryka a Jazykové škola s právem státní jazykové zkoušky, která patří k nejstarším vzdělávacím ústavům v Jindřichově Hradci. V loňském roce oslavila stoleté výročí svého založení.  Má dojít ke spojení škol různých typů často bez ohledu na vytíženost, kvalitu výuky a úspěšnost absolventů. Teoreticky je možné sloučit obory Obchodní akademie, Ekonomického lycea a jazykové školy s obory jako Provoz a ekonomika dopravy, Ekonomika a podnikání, Informační technologie Střední odborné školy a středního odborného učiliště. Nelogické je, že pod hlavičku Obchodní akademie přejdou učební obory kuchař – číšník, prodavač, elektrikář - silnoproud, zedník, klempíř a nástrojař. Technické školství je nutné podporovat ale v této formě to Obchodní akademii, která v současné době nabízí dosažení nejvíce kvalitního vzdělání v Jindřichově Hradci, poškodí.

Rozhodnutí o slučování škol je výhradně záležitostí jeho zřizovatele, kterého nemůžeme přímo ovlivnit, protože město Jindřichův Hradec to není. Můžeme podporovat nebo nepodporovat rozhodnutí kraje. K vzniku rozumnému řešení musí vzniknout pracovní skupiny pro jednotlivé školy, ve kterých budou mít zastoupení zástupci radnice, zaměstnavatelů a školy. Budou mít za úkol vymyslet, jak zajistit kvalitní výuku v dalších letech. U středních škol je přitom poměrně jednoduché stanovit kritéria jejich užitečnosti a oprávnění. Kritéria jako například zájem o školu mezi uchazeči, počet přihlášek / počet přijatých vychází z evidence školy. Uplatnění po absolutoriu školy, počet absolventů déle než půl roku nezaměstnaných lze odvodit z evidence Úřadu práce. Další kritérium může být úspěšnost dalšího studia na vysoké škole.

Slučování středních škol se budou také zabývat ostatní politické strany a sdružení působící v Jindřichově Hradci. Je potřeba se připravit na prohlášení politiků ODS prostřednictvím Týdeníku Jindřichohradecka, kde předvolební kampaň ODS ke komunálním volbám dávno začala.

Závěrem je potřeba říci, že vše je na začátku a předpokládám, že nic ze strany kraje není rozhodnuto. Variant řešení může být více, ve hře může být také Střední zdravotnická škola, útlum (zánik) Střední odborné školy s tím, že v budově bývalé zemědělské školy bude pouze Obchodní akademie. Zachování podpory technického školství obnovením samostatného působení učiliště, jak tomu bylo v minulosti. Vše, co bylo výše napsáno, má sloužit k rozvinutí široké diskuse v místní a okresní organizaci k přípravě zaujetí postojů k tomuto problému, protože ten nezmizí a jeho řešení se může pouze oddalovat.