Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Jindřichův Hradec

Přečetli jsme za Vás

Stanovisko předsedy klubu starostů a primátorů

S údivem a lítostí jsem si v pátečním právu přečetl rozhovor paní Karolíny Brožové se starostou Staré
Lozi a předsedou strany Starostové a nezávislí panem Gazdíkem

S údivem proto, že pan starosta hovoří zasvěceně o návrzích některých legislativních norem, které
připravuje současná vláda, jako o konečných návrzích. Pokud vím, tak tyto návrhy jsou v současné
době diskutovány a připomínkovány na příslušných místech a v příslušných institucích. A to je ten
zásadní rozdíl mezi současnou a minulou vládou, které byl pan starosta jedním ze základních
hybatelů. Tehdy totiž většinou žádná diskuze neprobíhala a zákony byly přijímány bez ohledu na
názory obcí, krajů a opozice. On to nechtíc pan starosta objasnil hned v druhém odstavci svého
rozhovoru. Jak v rozhovoru uvádí, je hlavním cílem pro Starosty a nezávislé zrušit současné koalice
v krajích a já si dovolím dodat, že k tomu je dobrý každý prostředek. A hned po krajských volbách
budou volby parlamentní a tak je třeba se profilovat. Jako radní kraje musím konstatovat, že to co
pan předseda uvádí o práci krajů je velmi nepřesné a zavádějící. Právě těmi rutinními záležitostmi je
zásadním způsobem ovlivňován život obyvatel jednotlivých krajů. A jestli si dobře vzpomínám, tak to
byl koaliční partner pana starosty, který v minulosti kraje značně oškubal, aby podle zásady čím hůře,
tím lépe, krajům zkomplikoval práci.

S lítostí proto, že politika asi velmi negativně působí na paměť a já se bojím toho, že by mě tato
nemoc mohla také postihnout. I když jsem starostou města teprve druhé volební období, nedovedu si
představit, že by někdo za tak krátkou dobu dokázal zapomenout na velmi „populární" Drábkovy
sociální zákony a mnoho dalších podobných zákonných norem, které obcím a jejich představitelům
přinesly nejednu bezesnou noc.

STAN je stranou, která se prezentuje postavením zachránce měst a obcí. Nikde se však nelze
dopátrat jak velkou skupinu vlastně zastupují. Vykazovaných 90 členů a určitý počet registrovaných
příznivců , nejasný program, a nejasní spojenci, jsou tak neurčitá fakta, která příliš důvěry nevzbuzují.
Naopak starostové a primátoři zvoleni za ČSSD jsou profesní organizací starostů a primátorů, kteří
zastupují jasný program, organizace má jasnou strukturu a hlavně bez emocí a stranického
nepřátelství je schopna aktivně spolupracovat na připravovaných zákonech. Není úkolem klubu jen
poslušně kývat na navrhované zákony, které jsou připravovány, ale zavčasu upozorňovat na případné
dopady pro výkon samospráv. Názory široké členské základny jsou pro přípravu kvalitních zákonů
nezbytné. Vždyť naši starostové a primáři zastupují 307 obcí a měst, ve kterých žije více jak 1700 000
tisíc obyvatel.