Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Jindřichův Hradec

Kandidátka 2014-2018

Obrázek kandidátky
bez politické příslušnosti

Věk:                                                   53 let

Bydliště:                                             Ke Mlýnu 130 - Radouňka, J. Hradec

                                                          v Jindřichově Hradci bydlím od roku 1974 ( od 13 let)

Nejvyšší dosažené vzdělání:              vysokoškolské na VUT v Brně,

                                                          obor telekomunikační s přenosem dat a řízení podniku

Pracovní historie:

do roku 1991                                       koncernové ředitelství uranového průmyslu - technik pro měření uranu

                                                          a ochranu pracujících před ionizačním zářením

od roku 1991                                       OSVČ, technický poradce při zavádění moderních technologií do výroby

                                                          a služeb firmám na tuzemském i zahraničním trhu

                                                          společník a zaměstnanec obchodní korporace SVM digital s.r.o.

Záliby:                                                historie, sběratelství a restaurování rádií a televizí, 

                                                          sjezdové i běžecké lyžování