Česká strana sociálně demokratická Svoboda, spravedlnost, solidarita

Jindřichův Hradec

Kandidátka 2018-2022

Obrázek kandidátky
člen ČSSD Jindřichův Hradec

Věk:                                                   57 let

Bydliště:                                            Ke Mlýnu 130 - Radouňka, J. Hradec

                                                           v Jindřichově Hradci bydlím od roku 1974 ( od 13 let)

Nejvyšší dosažené vzdělání:           vysokoškolské na VUT v Brně,

                                                           obor telekomunikační s přenosem dat a řízení podniku

Pracovní historie:

do roku 1991                                      koncernové ředitelství uranového průmyslu - technik pro měření uranu

                                                           a ochranu pracujících před ionizačním zářením

od roku 1991                                      OSVČ, technický poradce při zavádění moderních technologií do výroby

                                                           a služeb firmám na tuzemském i zahraničním trhu

                                                           společník a zaměstnanec obchodní korporace SVM digital s.r.o.

Záliby:                                               historie, sběratelství a restaurování rádií a televizí, 

                                                           sjezdové i běžecké lyžování